Manipulacja powięzi według Luigi Stecco

22 sierpnia 2023

 

Powięź to struktura tkanki łącznej, która otacza i łączy wszystkie struktury w ciele ludzkim - mięśnie, kości, narządy i naczynia krwionośne. Długo była uważana za jedynie "opakowanie" dla innych struktur w ciele, ale badania z ostatnich lat ujawniły jej kluczową rolę w biomechanice, propriocepcji i bólu. Jednym z pionierów w badaniu powięzi jest Luigi Stecco, włoski fizjoterapeuta i badacz.

 

Według Stecco, powięź odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu ciała i jest integralnie związana z funkcją mięśniową. Jego metoda, nazywana fascial manipulation (manipulacja powięziowa), skupia się na identyfikacji i leczeniu konkretnych punktów w obrębie systemu powięziowego, które mogą być źródłem bólu lub dysfunkcji. Te punkty, zwane punktami manipulacji powięziowej, są miejscami, w których powięź przyczepia się do kości lub innych struktur, i są one szczególnie wrażliwe na urazy lub napięcia.

 

Głównym celem manipulacji powięziowej według Stecco jest przywrócenie równowagi w systemie powięziowym, co pozwala ciału funkcjonować bardziej efektywnie i z mniejszym bólem. Poprzez fizyczne oddziaływanie na te punkty, terapeuta może zmniejszyć napięcie w powięzi, co z kolei może pomóc w poprawie zakresu ruchu, zmniejszeniu bólu i poprawie ogólnej funkcji ciała.

 

Metoda Stecco opiera się na dokładnym zrozumieniu anatomii i funkcji powięzi oraz na umiejętnościach manualnych terapeuty. To nie jest szybkie rozwiązanie ani "cudowna" terapia - wymaga dokładnej diagnozy, indywidualnego podejścia do każdego pacjenta i głębokiego zrozumienia mechanizmów powięzi.

 

Przed przystąpieniem do leczenia terapeuta dokładnie ocenia pacjenta, aby zlokalizować punkty manipulacji powięziowej (punkty, które mogą być źródłem bólu lub dysfunkcji). To jest kluczowy aspekt metodyki, ponieważ umożliwia precyzyjne leczenie problemu.

 

Po zidentyfikowaniu punktów manipulacji powięziowej terapeuta stosuje specyficzne techniki ręczne, aby manipulować i "uwolnić" powięź w tych obszarach. To może pomóc w zmniejszeniu bólu, poprawie zakresu ruchu i ogólnej funkcji ciała.

 

Każdy pacjent jest inny, dlatego też metodyka Stecco kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdej osoby. Oznacza to dostosowanie terapii do konkretnych potrzeb i problemów pacjenta.

 

+48781932667