Rola Fizjoterapii w Procesie Rehabilitacji po Udarze Mózgu

28 sierpnia 2023

Udary mózgu to poważne i często nagłe wydarzenia medyczne, które wymagają natychmiastowej interwencji. Są różne typy udarów, które można podzielić na kilka kategorii, głównie ze względu na przyczynę wystąpienia. Oto one:

 

Udar niedokrwienny

Jest to najczęstszy rodzaj udaru, stanowiący około 80% wszystkich przypadków. Występuje, gdy przepływ krwi do części mózgu zostaje zablokowany, najczęściej przez zakrzep

 

Udar mózgu to poważny incydent medyczny, który może mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia i jakości życia pacjenta. Jednym z kluczowych elementów w procesie rehabilitacji jest fizjoterapia. W Legnicy, Fizjorevital oferuje specjalistyczne podejście, mające na celu przywrócenie jak największej funkcjonalności ciała po udarze.

Udar krwotoczny

Stanowi około 20% wszystkich udarów i jest zwykle bardziej poważny niż udar niedokrwienny. W tym przypadku dochodzi do pęknięcia naczynia krwionośnego, co prowadzi do wylewu krwi do lub wokół mózgu

 

Udar miniaturowy (TIA)

TIA (Transient Ischemic Attack), znany również jako "mini-udar", to chwilowa utrata przepływu krwi do części mózgu, która zwykle trwa kilka minut i nie powoduje trwałego uszkodzenia. Mimo to jest to sygnał ostrzegawczy i może zwiastować ryzyko pełnowartościowego udaru w przyszłości.

 

Udar mieszany

Jest to rzadszy rodzaj udaru, który zawiera elementy zarówno udaru niedokrwiennego, jak i krwotocznego. Jest szczególnie trudny do leczenia i stanowi duże ryzyko dla pacjenta.

Każdy rodzaj udaru wymaga innego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego, dlatego szybka identyfikacja i interwencja medyczna są kluczowe.

 

Dlaczego Fizjoterapia jest Ważna?

 

Po udarze mózgu, pacjenci często zmagają się z problemami ruchowymi, takimi jak osłabienie mięśni, koordynacja i równowaga.

Fizjoterapia jest niezbędna, aby pomóc pacjentom odzyskać nie tylko zdolności motoryczne, ale także pewność siebie w codziennych czynnościach.

Po udarze mózgu nie tylko motoryka, ale także funkcje poznawcze i emocjonalne mogą być zaburzone. Fizjoterapia odgrywa wówczas nieocenioną rolę w kompleksowej terapii pacjenta.

 

Rehabilitacja po udarze mózgu wymaga specjalistycznego i indywidualnego podejścia. W Gabinecie Fizjorevital w Legnicy, pacjenci mogą liczyć na wykorzystanie najnowszych narzędzi i technik w celu efektywnej i kompleksowej rehabilitacji. 

 

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

PNF, czyli metoda proprioceptywnej neuromuskularnej facylitacji, to jeden z najskuteczniejszych sposobów rehabilitacji po udarze.

Metoda ta polega na uaktywnianiu naturalnych mechanizmów nerwowo-mięśniowych w celu poprawy kontroli ruchowej i zwiększenia zakresu ruchu. 

 

Terapia Manualna

Jest to podejście, które korzysta z ręcznych technik manipulacyjnych, aby poprawić funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego. Terapia manualna jest często stosowana do leczenia problemów z równowagą, koordynacją oraz redukcji bólu. Dzięki głębokiemu zrozumieniu anatomii i biomechaniki.

 

Neuromobilizacje 

Neuromobilizacje to techniki fizjoterapeutyczne mające na celu poprawę ruchomości i funkcji nerwów obwodowych. Zaburzenia w funkcjonowaniu nerwów mogą prowadzić do różnorodnych problemów, takich jak ból, osłabienie mięśni czy zaburzenia czucia. Neuromobilizacje służą zarówno diagnozie, jak i leczeniu tego typu dolegliwości.

W praktyce techniki neuromobilizacji polegają na delikatnych, kontrolowanych ruchach, których celem jest "uwolnienie" nerwu z przeszkód mechanicznych lub naprężenia tkankowego. Dzięki temu możliwe jest przywrócenie prawidłowego przesunięcia i elastyczności nerwu, co wpływa na poprawę jego funkcji.

Neuromobilizacje są często stosowane w połączeniu z innymi metodami terapeutycznymi, takimi jak terapia manualna, ćwiczenia mięśniowe czy edukacja pacjenta, w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów leczenia.

 

 

+48781932667