Rola stabilizacji ortopedycznej i suplementacji witaminy D w procesie gojenia złamań kości

24 marca 2024

 

Unieruchamianie kości po złamaniach jest kluczowym etapem w procesie leczenia urazów ortopedycznych, mającym na celu zapewnienie prawidłowego zrostu złamanej kości oraz przywrócenie funkcji układu ruchu. W przypadku złamań kości długich, takich jak kość udowa czy kość promieniowa, stosuje się różne metody unieruchomienia, w tym:

  • Osłonowe unieruchomienie za pomocą gipsu - polega na aplikacji gipsowej szyny wokół złamanej kości, która utrzymuje kość w stabilnej pozycji, zapobiegając jej przemieszczaniu się i umożliwiając proces gojenia.
  • Unieruchomienie za pomocą stabilizatorów zewnętrznych - wykorzystuje się specjalne stabilizatory, takie jak szyny ortopedyczne czy kołnierze szyjne, które stabilizują złamaną kość bezpośrednio na zewnątrz ciała.

 

Oprócz tradycyjnych metod unieruchomienia, stabilizacja złamanych kości może być również przeprowadzana przez ortopedów za pomocą specjalnych wewnątrztkankowych procedur. Takie procedury mogą obejmować:

  • Wewnątrzszpikowe stabilizatory - wykorzystuje się druty, śruby lub płytki, które są wprowadzane do wnętrza kości w celu zapewnienia stabilności i ułatwienia procesu gojenia.
  • Endoprotezy - w przypadku bardzo skomplikowanych złamań lub urazów, może być konieczne wszczepienie endoprotezy, czyli sztucznej kości, która zastępuje uszkodzoną część naturalnej kości.

W przypadku złamań kości krótkich, takich jak żebra czy kość śródręcza, unieruchomienie może być bardziej skomplikowane ze względu na specyfikę tych kości. Stosuje się indywidualnie dopasowane opatrunki, szyny lub stabilizatory, które zapewniają stabilność i wspierają proces gojenia.

 

Prawo Wolffa, odgrywa istotną rolę w fizjologii układu kostnego. Zgodnie z tym prawem, kości przystosowują się do obciążeń, jakim są poddawane, poprzez przekształcanie swojej struktury w celu zwiększenia wytrzymałości.

Oznacza to, że regularne obciążanie kości prowadzi do wzmacniania ich struktury, podczas gdy brak obciążenia może prowadzić do zaniku tkanki kostnej.

Dlatego też fizjoterapia odgrywa kluczową rolę w procesie rehabilitacji po złamaniach, ponieważ umożliwia stopniowe wprowadzanie obciążeń na złamaną kość poprzez odpowiednio dobrany trening siłowy, ćwiczenia stabilizacyjne i inne techniki terapeutyczne.

 

Ważne jest również zrozumienie roli witaminy D w trwałości kości. Witamina D odgrywa kluczową rolę w procesie mineralizacji kości poprzez wspieranie wchłaniania wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy D może prowadzić do osłabienia kości i zwiększenia ryzyka złamań. Dlatego też suplementacja witaminy D oraz regularna ekspozycja na światło słoneczne są istotne dla zachowania zdrowia i trwałości kości, szczególnie u osób starszych i w okresie rekonwalescencji po złamaniach. W przypadku rehabilitacji po złamaniach, ważne jest, aby pacjenci otrzymywali odpowiednią suplementację witaminy D jako część kompleksowej opieki fizjoterapeutycznej, aby wspomóc proces gojenia i wzmacniania kości.

 

W kontekście fizjoterapii w Legnicy i rehabilitacji po złamaniach, ważne jest, aby pacjenci otrzymywali kompleksową opiekę, obejmującą ocenę stanu urazu, planowanie terapii, wybór odpowiednich metod unieruchomienia i stopniowe wprowadzanie aktywności fizycznej. Fizjoterapeuci w Legnicy, specjalizujący się w rehabilitacji urazów ortopedycznych, są wykwalifikowani do prowadzenia terapii, monitorowania postępów pacjenta i dostosowywania planu leczenia w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników rehabilitacyjnych.

 

+48781932667